Ontwerp Meldpunten en routing openbare gangen

  • Projectdetails
  • Opdrachtgever: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
  • Gebruiker: Patiënten en bezoekers Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  • Advies: 2 double you
  • Ontwerp: 2 double you

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis heeft dagelijks tienduizend bezoekers die zich een weg door de gangen banen. Om dit goed te laten verlopen heeft het ziekenhuis verbeterpunten bepaald. Eén daarvan is het gebruiken van centrale meldpunten. In samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis heeft 2 double you het ontwerp hiervan gemaakt. Hierbij stonden uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan centraal. Het gebruik van signing en logisch kleurgebruik geeft de patiënt herkenning om de meldpunten en afdelingen makkelijk te vinden.