Ontwerp afdeling Radiologie

  • Projectdetails
  • Opdrachtgever: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
  • Gebruiker: Afdeling Radiologie
  • Ontwerp: 2 double you
  • Advies: 2 double you

Complexe logistieke processen, diverse nieuwe apparatuur en een grote patiëntenstroom. Allemaal elementen die in het ontwerp voor de nieuwe afdeling Radiologie meegenomen zijn. De afdeling Radiologie bestaat uit verschillende modaliteiten, waar gewerkt wordt met de nieuwste technieken. Bij het ontwerp van deze afdeling is extra aandacht besteed aan de processen binnen de ruimten en de processen tussen de ruimten onderling.

Iedere modaliteit heeft een eigen uitstraling gekregen. De signing van elke uitzonderlijke modaliteit laat zien welk onderzoek of behandeling er uitgevoerd wordt. Tegelijkertijd straalt de afdeling ook eenheid uit.