Initiatief- en programmafase Radiologie CWZ

  • Projectdetails
  • Opdrachtgever: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
  • Gebruiker: Afdeling Radiologie
  • Huisvestingsadvies: 2 double you

De afdeling Radiologie van het CWZ biedt een totaalaanbod van innovatieve medische diagnostiek, afgestemd op de behoeften van patiënten en hun verwijzers. Voor de renovatie van dit project hebben wij de initiatief- en programmafase begeleid. Een complex project, waarbij ook samenwerking is gezocht met de afdelingen Orthopedie en Heelkunde, waar de afdeling veel interactie mee heeft. Voor dit project hebben we een programma van eisen opgesteld, waarbij gedetailleerd is ingegaan op de patiënt- en medewerkersprocessen. In combinatie met de eisen en wensen van de afdeling heeft dit geresulteerd in een overzichtelijk programma van eisen met vlekkenplan, wat de basis vormt voor het ontwerp van de afdeling.