Gezinsgerichte kraam- en couveusesuites

  • Projectdetails
  • Opdrachtgever: Divers
  • Gebruiker: Divers
  • Conceptontwikkeling: 2 double you

Het concept van gezinsgerichte zorg is nog relatief nieuw in Nederland. Verschillende ziekenhuizen hebben besloten dit klantgerichte zorgconcept te implementeren. De vraag is alleen: hoe richt je de afdeling verloskunde efficiënt in? Wat is de toekomstige ruimtebehoefte? En kunnen de kraamsuites binnen de bestaande huisvesting worden gerealiseerd? Vragen die om ondersteuning door een expert vragen. Van meet af aan zijn wij als huisvestingsspecialist betrokken geweest bij de invoering van gezinsgerichte zorg. We hielpen meerdere ziekenhuizen bij de vertaling van zorgconcept naar huisvesting.