Advies, ontwerp en projectmanagement Dagkliniek CWZ

  • Projectdetails
  • Opdrachtgever: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
  • Gebruiker: Dagkliniek
  • Huisvestingsadvies: 2 double you
  • Ontwerp: 2 double you
  • Projectmanagement: 2 double you

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) wilde een nieuwe dagkliniek realiseren. Hierin moesten de dagbehandeling en de pijnkliniek ondergebracht worden, samen met een behandelcentrum. Kleine ingrepen met plaatselijke verdoving zouden niet meer in het OK complex, maar in een eigen omgeving plaats kunnen vinden. Een mooi plan, dat in een stroomversnelling kwam door de geplande renovatie van het OK-complex. De nieuwe dagkliniek zou binnen een jaar operationeel moeten zijn… Een uitdaging.

2 double you werkte het concept van de dagkliniek verder uit. We berekenden de capaciteit – rekening houdend met de aantallen per doelgroep. Ook brachten we samen met de projectgroep de werkprocessen in kaart en bespraken deze met de betrokkenen. Vervolgens maakten we het ontwerp, waarna we de uitvoering begeleidden. Het resultaat? Binnen een jaar (en binnen de begroting) beschikte het CWZ over een efficiënte dagkliniek.