Onze diensten

Uw organisatie verandert, uw omgeving verandert. Wat betekent dit voor uw huisvesting? Met een compleet aanbod van diensten zoekt 2 double you samen met u naar de oplossing. Het maken van een huisvestingsplan, een programma van eisen, een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een projectmethodiek of het begeleiden van een project van A tot Z? 2 double you schuift graag bij u aan.

Huisvestingsplan

Wat betekent een aangescherpte visie voor mijn vastgoed in de toekomst? Welke groeimogelijkheden biedt de huidige huisvesting? Hoe investeer ik in vastgoed op een duurzame wijze? Net als voor ieder ander element in uw organisatie, is het ook voor uw vastgoed van belang dat zij aansluit bij de strategische doelstellingen van uw organisatie, het primaire proces en bij de dynamische omgeving waarin uw organisatie zich bevindt. Met behulp van een analyse van uw vastgoed realiseren wij voor u zowel een strategisch vastgoedplan als wel een tactisch vastgoedplan. Omdat wij uw strategisch- en tactisch vastgoedplan nauw op elkaar aansluiten, zorgen wij dat u op een duurzame wijze profijt heeft van uw vastgoed.

GERELATEERDE PROJECTEN

Conceptontwikkeling

Hoe zorg ik dat de huisvesting past bij de identiteit van mijn organisatie? Wat betekent de visie van mijn organisatie voor de logistieke processen in het gebouw? Hoe kan ik een betere dienstverlening combineren met een efficiënter ruimtegebruik? 2 double you brengt strategische uitgangspunten en praktische (gebruikers)wensen samen in een concept. Wij denken buiten de geijkte kaders en creëren daarmee verrassende huisvestingsconcepten. Wij ontwikkelen huisvestingsconcepten die herkenbaar en met elkaar in samenspraak zijn. Op deze wijze blijft uw huisvesting helder en overzichtelijk.

GERELATEERDE PROJECTEN

Programma van eisen

Hoe zorg ik dat huisvesting aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de gebruiker? Welke eisen wil ik stellen aan het comfort en de technische installaties in het gebouw voor optimaal gebruik? Bij 2 double you geven wij huisvestingsadvies vanuit de leefwereld van de gebruiker. De gebruiker vervult daarom een belangrijke rol bij het opstellen van het Programma van Eisen. Wij nodigen de gebruiker uit om buiten de gebaande paden te denken, om zo te komen tot passende en efficiënte oplossingen voor zijn wensen en behoeften. Wij vinden het belangrijk om tijdens dit proces bij de kern te blijven en leveren zodoende een kort en bondig Programma van Eisen op.

GERELATEERDE PROJECTEN

Haalbaarheidsonderzoek

Past mijn huisvestingsproject binnen het budget? Voldoet het project aan (toekomstige) wensen en behoeften? Voordat u uw huisvestingsproject volledig gaat uitrollen, is het verstandig eerst te inventariseren of dit ook haalbaar is. Dankzij onze jarenlange ervaring met diverse huisvestingsprojecten hebben wij specialistische kennis op gebouwd op het gebied van huisvesting en financiën. Met een realistische blik onderzoeken en beoordelen wij of uw beoogde huisvestingsproject haalbaar is.

GERELATEERDE PROJECTEN

Projectmanagement

Huisvestingsvraagstukken en de projecten waar ze toe leiden, zijn complex. Er zijn veel partijen bij betrokken, veel verschillende belangen, uiteenlopende wensen maar ook beperkende randvoorwaarden. Dit vraagt om een projectmatige aanpak zodat we in kleine, duidelijke stappen naar een succesvol resultaat kunnen werken. De adviseurs van 2 double you begeleiden u bij het beheersen van uw project. Wij gaan uit van een integrale benadering waarbij de gebruiker wordt betrokken en kennis wordt gebundeld.

GERELATEERDE PROJECTEN

Projectmethodiek

Hoe houd ik een complex project beheersbaar? Hoe zorg ik voor een consistente aanpak die tegelijkertijd aansluit bij elk project en voorkomt dat er te veel aandacht wordt besteed aan administratie?
Elk project is uniek. Bovendien stellen wij de gebruiker centraal. Daarom zijn de processen en handvaten van onze projectmethodiek ondersteunend aan de individuen en interacties waarmee uw project wordt uitgevoerd. Met behulp van een uniform documentenbeheer en pragmatische stappen behoudt u met onze projectmethodiek grip op uw project. De methodiek helpt u ook om in het kader van “governance” beslagen ten ijs te komen.

GERELATEERDE PROJECTEN